Over ons

Een stichting ontstaat niet zomaar

Daar is veel voorbereiding, toewijding, tijd en passie voor nodig. Al enkele jaren liepen Vicky Lenaerts en Ilana Olischlager met het idee zich in te zetten voor kinderen waarvoor pakjesavond geen vanzelfsprekendheid is. In 2017 is de eerste stap gezet en zijn ze een kleinschalige actie op Facebook gestart om hun idee vorm te geven. Deze actie groeide tot hun verbazing uit tot een zeer succesvol initiatief die de nodige media-aandacht kreeg en waarbij veel kinderen en gezinnen zijn verrast met een mooi pakket voor Sinterklaasavond.

Bestuur

Stichting de Lieve Sint bestaat uit 3 bestuurders.

Mevr. Vicky Lenaerts is oprichter en tevens voorzitter

Mevr. Kelly de Groof is secretaris.
Dhr. Laurens Thissen is penningmeester.

Beloningsbeleid

De dagelijkse gang van zaken is in handen van zowel mevr. Lenaerts en mevr. de Groof. De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting de Lieve Sint is om zoveel mogelijk kinderen in Nederland en België die opgroeien in armoede te verrassen op 5 december zodat Sinterklaas hun” huisje niet voorbij rijdt”. Kinderen zijn uitermate kwetsbaar in de leeftijd dat zij ook in Sinterklaas geloven. Ieder kind heeft dan ook recht om mee te tellen en het gevoel te hebben dat Sinterklaas hun niet vergeten is. Kinderen vertellen maar al te graag op school wat er in de zak met pakjes zat van Sinterklaas. Er zijn zoveel kinderen die op die momenten niets kunnen zeggen. Kinderen raken door dit soort ervaringen in een sociaal isolement en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen! Ieder kind doet ertoe!