Deelname regels

Deelname regels

Hulpsinten

 1. Je dient aan het toegewezen hulpgezin minimaal circa 15,00 euro te besteden aan nieuw speelgoed en strooigoed (exclusief verzendkosten). Tevens mag het aangevuld worden met tweedehands speelgoed mits dit compleet en onbeschadigd is.
 2. De samenstelling van het pakket dient geschikt voor kinderen en bovenal veilig te zijn.
 3. Tot 5 dagen voor de dag waarop de matching is aangekondigd (15 november 2018), kun je je terugtrekken van deelname. Daarna ben je jegens de Stichting en het toegewezen hulpgezin tot deelname verplicht; dit om erge teleurstelling bij de Kinderen te voorkomen.
 4. Je dient ervoor zorg te dragen dat het pakket het toegewezen hulpgezin ruimschoots voor pakjesavond bereiken. Het pakket dient ten laatste op 30 november 2018 per post te worden verstuurd.
 5. Nadat het pakket per post verzonden is geef je de ‘track and trace’ code door aan de Stichting via je persoonlijk inlogpagina.
 6. Wanneer je niet (tijdig) het pakket kunt verzenden dien je dit zo snel mogelijk te melden aan de Stichting via info@delievesint.nl.
 7. We doen ons best om je te matchen met een hulpgezin. Echter is dit geen garantie aangezien wij afhankelijk zijn van de hoeveelheid hulpgezinnen die zich opgeven.

Hulpgezinnen

 1. Je mag je enkel aanmelden als hulpgezin als je zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt om Sinterklaasavond te vieren.
 2. Om misbruik te voorkomen dien je bewijs te kunnen overleggen dat je niet over voldoende financiële middelen beschikt om Sinterklaas te kunnen vieren. Zoals bijvoorbeeld een kopie brief van de bewindvoerder, sociale dienst, voedselbank, et cetera.
 3. Niet ter zake doende gegevens dienen onleesbaar gemaakt te worden. Mocht je niet over bewijs beschikken, kun je een motivatie sturen waarom je in aanmerking zou willen komen voor deelname.
 4. Deelname is toegestaan voor gezinnen met kinderen, waarvan tenminste 1 kind maximaal 9 jaar oud is én gelooft in Sinterklaas.
 5. Het is niet toegestaan om je als hulpgezin dubbel te registreren. Bijvoorbeeld ook door andere familieleden of vrienden.
 6. Op- of aanmerkingen over de pakketten kun je doorgeven via info@delievesint.nl.
 7. We doen ons best om jouw gezin te matchen aan een hulpsint. Echter is dit geen garantie aangezien wij afhankelijk zijn van de hoeveelheid hulpsinten die zich opgeven.