Deelname regels

Deelname regels

Hulpsinten

 1. Je kunt tijdens het aanmelden aangeven hoeveel gezinnen en hoeveel kinderen je maximaal wil helpen. Per kind dien je minimaal 25,00 euro te besteden aan nieuw speelgoed en strooigoed (exclusief verzendkosten).
 2. De samenstelling van het pakket dient geschikt voor kinderen en bovenal veilig te zijn.
 3. Tot 5 dagen voor de dag waarop de matching is aangekondigd (16 oktober 2023), kun je je terugtrekken van deelname. Daarna ben je jegens de Stichting en het toegewezen hulpgezin tot deelname verplicht; dit om erge teleurstelling bij de kinderen te voorkomen.
 4. Je dient ervoor zorg te dragen dat het pakket het toegewezen hulpgezin ruimschoots voor pakjesavond bereiken. Het pakket dient vóór 16 november 2023 per post te worden verstuurd.
 5. Nadat het pakket per post verzonden is geef je de ’track and trace’ code door aan de Stichting via je persoonlijk inlogpagina.
 6. Wanneer je niet (tijdig) het pakket kunt verzenden dien je dit zo snel mogelijk te melden aan de Stichting via info@delievesint.nl.
 7. We doen ons best om je te matchen met een hulpgezin. Echter is dit geen garantie aangezien wij afhankelijk zijn van de hoeveelheid hulpgezinnen die zich opgeven.

Hulpgezinnen

 1. Je mag je enkel aanmelden als hulpgezin als je zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt om Sinterklaasavond te vieren.
 2. Om misbruik te voorkomen dien je een bewijs te overleggen. Voorbeelden van zulke bewijzen zijn een kopie brief van een bewindvoerder, een uitkeringsstrook, brief van de sociale dienst, een kopie van de aanmelding bij of pasje van de voedsel bank, brief van stichting leergeld of andere bewijzen waaruit blijkt dat je hulp ontvangt van erkende hulp instantie. Een foto van een document is voldoende. Let op, het moet een recent document zijn, ofwel niet ouder dan 6 maanden. Op het document dient tenminste één naam zichtbaar te zijn van een gezinslid.
 3. Niet ter zake doende gegevens dienen onleesbaar gemaakt te worden.
 4. Een bewijs indienen is verplicht, heb je geen bewijs maar ben je van mening wel recht te hebben op deelname? Mail dan naar info@delievesint.nl.
 5. Deelname is toegestaan voor gezinnen met kinderen, waarvan tenminste 1 kind minimaal 18 maanden en maximaal 9 jaar oud is én gelooft in Sinterklaas. Jongere of oudere broers/zussen mogen dan ook deelnemen t/m 17 jaar.
 6. Het is niet toegestaan om je als hulpgezin dubbel te registreren. Bijvoorbeeld ook door andere familieleden of vrienden.
 7. Op- of aanmerkingen over de pakketten kun je doorgeven via info@delievesint.nl.
 8. We doen ons best om jouw gezin te matchen aan een hulpsint. Echter is dit geen garantie aangezien wij afhankelijk zijn van de hoeveelheid hulpsinten die zich opgeven.
 9. Heb je nog vragen? Lees dan eerst onze “Veel gestelde vragen” en kijk of jouw vraag er tussen staat voordat je ons een e-mail stuurt.