Bestuur

Bestuur

Stichting de Lieve Sint bestaat uit 3 bestuurders.

Mevrouw Ilana Olischlager is oprichter en tevens voorzitter.
ilana@delievesint.nl

Mevrouw Vicky Lenaerts is mede oprichter en tevens secretaris.
vicky@delievesint.nl

Dhr. Alexander Martens is mede oprichter en tevens penningmeester.

De dagelijkse gang van zaken is in handen van zowel mevrouw Olischlager als mevrouw Lenaerts.